TY NEJLEPŠÍ SLUŽBY PRO VAŠI DOMÁCNOST NEBO FIRMU​

Věnujte svůj čas tomu, co vás baví a starosti o úspory na běžných službách, které využíváte v domácnosti nebo firmě nechte na nás.​

Energetické poradenství

Pomůžeme Vám zorientovat se na nepřehledném trhu s energiemi. Zajišťujeme poradenství a servis při výběru nového dodavatele včetně výpovědí stávající smlouvy a vyřízení formálních náležitostí spojených s převodem k novému dodaveteli. S našimi klienty navazujeme dlouhodobou spolupráci, budete se mít na koho obrátit i v budoucnu.


Finanční poradenství a služby

Spolupracujeme s desítkami finančních společností na českém trhu, bankami, pojišťovnami, investičními společnostmi. Zaměřujeme se na vaše osobní potřeby a připravíme vám řešení na míru. K úvěrům, leasingům a podobným službách jako např. faktoring, zajistíme podporu ze strany ČMZRB a podobných institucí.

o nás

Jsme významný a dlouhodobý partner společností, které dodávají služby pro domácnosti a malé firmy.

Těmto společnostem poskytujeme službu převzetí určitého marketingového nebo obchodního zadání, za které následně přebíráme celkovou odpovědnost. Pracujeme prostřednictvím moderních komunikačních technologií nebo například promo akcí a anket.

Naše práce je rychlá, efektivní a transparentní, vždy podle nastavených pravidel. Dokážeme se pružně přizpůsobit změnám.

Spolupracujeme s těmi, kteří umí zákazníkům dát jen to nejlepší.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI S PODPOROU EU

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_19_097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu: mojeuspora.cz s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013338

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Cíl projektu:

podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení z oblasti Měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance společnosti.

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2020

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.12.2021

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

PRO PARTNERY

Spolupracujeme s těmi, kteří umí zákazníkům dát jen to nejlepší.

Myslíte si, že máte našim zákazníkům co nabídnout? Kontaktujte nás.

reference

kontakt

Infolinka:
840 444 333
777 470 047

(c) mojeuspora.cz s.r.o., IČ 242 67 716