TY NEJLEPŠÍ SLUŽBY PRO VAŠI DOMÁCNOST NEBO FIRMU​

Věnujte svůj čas tomu, co vás baví a starosti o úspory na běžných službách, které využíváte v domácnosti nebo firmě nechte na nás.​

Energetické poradenství

Pomůžeme Vám zorientovat se na nepřehledném trhu s energiemi. Zajišťujeme poradenství a servis při výběru nového dodavatele včetně výpovědí stávající smlouvy a vyřízení formálních náležitostí spojených s převodem k novému dodaveteli. S našimi klienty navazujeme dlouhodobou spolupráci, budete se mít na koho obrátit i v budoucnu.


Finanční poradenství a služby

Spolupracujeme s desítkami finančních společností na českém trhu, bankami, pojišťovnami, investičními společnostmi. Zaměřujeme se na vaše osobní potřeby a připravíme vám řešení na míru. K úvěrům, leasingům a podobným službách jako např. faktoring, zajistíme podporu ze strany ČMZRB a podobných institucí.

o nás

Jsme významný a dlouhodobý partner společností, které dodávají služby pro domácnosti a malé firmy.

Těmto společnostem poskytujeme službu převzetí určitého marketingového nebo obchodního zadání, za které následně přebíráme celkovou odpovědnost. Pracujeme prostřednictvím moderních komunikačních technologií nebo například promo akcí a anket.

Naše práce je rychlá, efektivní a transparentní, vždy podle nastavených pravidel. Dokážeme se pružně přizpůsobit změnám.

Spolupracujeme s těmi, kteří umí zákazníkům dát jen to nejlepší.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI S PODPOROU EU

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_16_043 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti mojeuspora.cz s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004699.

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti, zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Datum zahájení realizace projektu: 07/2017.

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 1/2019.

Aktuálně:

Výše uvedený projekt zaměřený na podporu profesního vzdělávání našich zaměstnanců byl 31.1.2019 úspěšně ukončen. Všechny předepsané povinné indikátory byly řádně splněny. 

Realizaci projektu hodnotíme velmi pozitivně, protože díky této možnosti jsme mohli našim zaměstnancům umožnit profesně růst a vzdělávat se, a to v oblasti měkkých dovedností, které jsou pro výkon jejich pracovní pozice stěžejní.

 

PRO PARTNERY

Spolupracujeme s těmi, kteří umí zákazníkům dát jen to nejlepší.

Myslíte si, že máte našim zákazníkům co nabídnout? Kontaktujte nás.

reference

kontakt

Infolinka:
840 444 333
777 470 047

(c) mojeuspora.cz s.r.o., IČ 242 67 716